MicroChange ApS

MicroChange har udviklet et banebrydende koncept for et radikalt nyt filtreringssystem til havvand der løser flere problemer på en gang: Systemet opsamler plastpartikler og blå biomasse så som alger, tang og plankton som efterfølgende anvendes til energiproduktion. Systemets funktion skal afhjælpe flere problematikker afhængig af industri, så som forebyggelse af iltsvind i lokale farvand, rensning af havvandsdambrug og opsamling a mikroplast i særligt problematiske områder. På sigt vil systemet kunne tilføjes skibes ballastvandssystemer og tjene et globalt formål samt tillade shipping industrien at ”høste” energi fra en konstant ressource. 

Beløb kr.

25.000

År

2019
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer