LakeAid

LakeAid står bag en ny metode, hvorpå danske søer og vandløb kan iltes langt mere effektivt end tidligere.

Beløb kr.

42.800

År

2021
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer