Københavns Projekthus (DISIE)

Formålet med Days of Impact (DOI) er at etablere et landsdækkende netværk for grønne iværksættere. Ifølge Det 14. Klimapartnerskab (2020), er det grønne iværksættermiljø i DK fragmenteret og mangler sammenhængskraft. Small Great Nation peger på innovation som nøglen til bæredygtig vækst (2020). Der er behov for at skabe et nationalt økosystem der understøtter iværksætterkulturen og forløser dets potentiale. Vi samler økosystemet og accelererer initiativer baseret på samarbejde og vidensdeling.

DOI afholdes i Region Nord og Region Sjælland og munder ud i et nationalt DOI event på Christiansborg. Under DOI arbejdes der hands-on med centrale iværksætter udfordringer, hvor partnere og iværksættere sparrer og samskaber løsninger. Iværksætterne får tilknytning til centrale aktører, styrker deres pitches og har mulighed for at vinde en pengepræmie.

Beløb kr.

5.000

År

2021
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer