Kiteborne Energy Robots

Projektet har til formål at kortlægge og undersøge muligheder for undervands-energipark et sted i vandene mellem Østersøen og Kattegat og derefter påbegynde et testanlæg. Støtte fra Energifonden er essentiel da nytænkende teknologi kræver grundigere undersøgelser og dokumentation end andre kendte teknologier før anden investering kan opnås.

Forventningen er, at beregninger vil vise at havstrømmene kan generere tilsvarende mængde energi, som vi i dag genererer fra vind i Danmark.
Der er stor vandudskiftning mellem Østersøen og Nordsøen som forårsager strømforhold omkring Sjælland, Fyn og Øerne. Denne energi kan udnyttes som en vedvarende energikilde der kan supplere vindenergien, uafhængigt af om vinden blæser.


Kiteborne Energy har designet en undervandsrobot (AUV), som er udstyret med hydrofoiler og fastgjort til et kabel, som derved kan generere elektrisk energi udvundet fra ovennævnte vandstrømning.

Beløb kr.

25.000

År

2019
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer