Hovedkær Lokalråd

Projektbeskrivelse
v. Lokalrådet for Hovedkær

Hovedkær sætter fokus på fællesejede varmeanlæg baseret på vedvarende energi til landsbyer.

Baggrund:
I Hovedkær er der en del landsbyer, som ikke er koblet på hverken fjernvarme eller gasnettet. Her er der et potentiale for at etablere fællesejede vedvarende energianlæg, der på en gang kan gavne vores miljø, nedsætte det samlede CO2 udslip, understøtte produktion af vedvarende energi og skabe nye fællesskaber i landsbyerne. Det er lykkedes i landsbyen Føns på Fyn, men ikke uden udfordringer. Der ligger en stor opgave i at sprede viden og få skabt en debat på tværs af naboer om formålet med at gå sammen om vedvarende energi, hvilket er første skridt på vejen til at landsbyerne realiserer fælles varmeanlæg.

Formål:
Dels at udbrede viden om fællesejede vedvarende energianlæg og dels finde de borgere der vil engagere sig, gå sammen og være drivere for at ideerne bliver til virkelighed i så mange landsbyer som muligt.
Overordnet at bidrage til nedsættelse af CO2-udslip fra landsbyerne.

Aktiviteter i projektet:
Hovedkær lokalråd vil sammen med Grønt Forum afholde et offentligt møde i vores lokalområde. Mødet sætter fokus på fælles fjernvarmeanlæg baseret på vedvarende energi.

Beløb kr.

5000

År

2018
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer