Hjermitslev Energiselskab

Hvis vi skal nå de danske målsætninger for hvor stor en mængde af vores energi, der skal produceres på vedvarende energi, så skal der tages nye/alternative metoder i brug.
Produktionen vil bl.a. kunne baseres på biomasse – både dyrkede, et- og fler-årige afrøder – og produkter, der i dag betragtes som affald, men som har potentiale til at indgå i en produktion.
Vi ser nogle muligheder i forhold til både de dyrkede afgrøder (som f.eks. majs og energiroer) og ”affaldsprodukterne” som klip fra både vejsider, golfbaner o.l., afpudsning fra brakarealer/overdrev, alm. haveaffald samt dybstrøelse fra kvægbrug.

Beløb kr.

40.000

År

2013
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer