Himmerlands Energi- og Miljøforening

Der arrangeres en temaeftermiddag med titlen: Bæredygtigt byggeri". Der er inviteret (og lavet aftaler med) oplægsholdere fra DOVISTA (valg af vinduer og bæredygtige byggematerialer i et helhedssyn), Aalborg Portland (grøn beton og cement), Komproment (bæredygtige tagløsninger og arbejdet med cradle to cradle) og Bjerg Arkitektur (udfordringer når der skal bygges med bæredygtige byggematerialer).

Arrangementet afholdes på UCN, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV.
Der forventes deltagelse af:
Undervisere og studerende på UCN.
Erhvervsvirksomheder i Nordjylland
NGO'ere (netværk for Himmerlands Energi- og Miljøforening)
Medlemmer af Himmerlands Energi- og Miljøforening
Kommunale beslutningstagere

Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer