Himmerlands Energi- og Miljøforening

Arrangementet er et fyraftensarrangement, der afholdes onsdag den 18. april fra kl. 16 - ca. 19.30
Det arrangeres af Himmerlands Energi- og Miljøforening, og der inviteres i samarbejde med UCN og House of Energy.

Fyraftensmøde har temaet: Solceller og batteriløsninger.
Der sættes fokus på lovgivningen, økonomien og tilgængeligheden - med særligt henblik på private husstande og små og mellemstore erhvervsvirksomheder som brugere. Herudover lægges der op til diskussion om samfundsøkonomi og fremtidig anvendelse og lagring af energi.

Solceller og Batteriløsninger

Temadagen blev afholdt i samarbejde med UCN og House of Energy. Arrangementet blev afholdt i UCN’s trappeauditorium, hvorfor der ikke er udgifter til lokaler (betales af UCN Energiteknolog Uddannelserne).

Der var 55 deltagere til arrangementet (billede af en del af deltagerne medfølger og er ligeledes indsat nedenfor).

De nye forskningsresultater, der er tilvejebragt via Teknologisk Instituts seneste projekter, var interessante for de fleste deltagere – men især for de studerende, der ikke havde modtaget undervisning i de nyeste testresultater. Herudover var Solcellekonsulentens oplæg, der indeholdt økonomi og tilgængelighed af anlæg meget populært. Energinet.dk holdt oplæg om den samfundsmæssige side af de udfordringer, der kommer – dels i form af større forbrug af el til VE-anlæg (varmepumper) og dels i form af mere VE i systemet, når det både kommer fra store anlæg (havmølleparker) og fra individuelle anlæg (prosumers).

Det var en god dag med masser af diskussion og mange relevante spørgsmål.

Arrangementet bliver fulgt op af et besøg hos en anlægsejer (soceller og batteriløsning) – formentlig i slutningen af august. Anlægget vi skal se, er endnu ikke godkendt af Energistyrelsen. Så snart det er sket, skal anlægget installeres og driftes i en måned inden vi afholder arrangementet.

Himmerlands Energi- og Miljøforening

Beløb kr.

5000

År

2018
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer