Himmerlands Energi- og miljøforening

Der arrangeres en inspirations- og informationsaften hos Cemtec i Hobro. Arrangementet afholdes den 24. marts 2014 fra kl. 17.00 til ca. 21.00. Cemtec er brintcenter, og repræsenterer noget af den nyeste forskning indenfor brint og brændselsceller. Der bliver derfor sat fokus på muligheder for anvendelse af brint og brændselsceller. Hvad er de hidtidige erfaringer for anvendelse af brint i enfamiliehuse. Der fortælles om erfaringer fra henholdsvis Lolland og Sønderjylland, hvor der er igangsat forsøgsprojekter i mere end 60 husstande i alt. Brændselscellerne producerer varme og el til boligerne og der er allerede nu en række erfaringer, der kan videregives.

Beløb kr.

5000

År

2014
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer