Hafnium Labs

Hafnium Labs vil forbedre og fremskynde forskning indenfor bæredygtig energi- og miljøteknologi, ved at forudsige kemi med computersimuleringer. Med vores første projekt, Q-props, er målet at lave en lettilgængelig platform, der giver adgang til verdens mest nøjagtige kemiske egenskabsforudsigelser.

Beløb kr.

40.000

År

2018
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer