Euroway ApS

Projektet har til formål at udvikle, demonstrere og markedsføre brugen af tyndfilmssolceller til sekundær energiforsyning til transportsektoren. I første omgang i forbindelse med distribution af frosne produkter i miljøzoner.

Projektet fokuserer således på integration af tyndfilmssolceller (Thin Film Silicon) på taget af standard lastbiler. En væsentlig del af projektet handler om valg af den rigtige kombination af batterisystem og solceller, set i forhold til bilernes distributionsmønster.

Beløb kr.

50.000

År

2015
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer