EnergiVagt ApS

Formålet med projektet Energivagt - Sol Uden Grænser er at teste og markedsmodne en ny opfindelse, som kan udbrede vedvarende energi og mindske miljøbelastningen fra batterier og brændstoffer.

 

Læs beskrivelse på hjemmesiden her

Solgeneratorens potentiale
• Miljø- og klimavenlighed i superklasse. Produktet er særdeles miljøvenligt
sammenlignet med kendte alternativer – brændstofdrevne generatorer og
batterier. Selv lokale løsninger, der bygger på vedvarende energi i lille
skala, er i dag stadig afhængige af klassiske generatorer og/eller batterier
til oplagring af strømmen.
• Billig strøm. Batterier er dyre. Det er et særligt problem for fattige
lokalsamfund i udviklingslande uden adgang til elnet. Tilmed har batterierne
selv et eget strømforbrug og svære at håndtere efter de ikke længere
fungere.
• Produktet bygger på et relativt simpelt koncept. Personer med teknisk
snilde kan lære at samle og vedligeholde solgeneratoren. Det giver et godt
afsæt for, at der kan opstå mikrovirksomheder, som lever af at producere og
reparere den i lokale områder.
• Hjælp til lokalsamfund i udviklingslande. Ca. 1.4 mia. mennesker i verden
lever uden adgang til elnet. Derudover oplever ca. 1 mia. mennesker hyppige
strømsvigt i hverdagen. Solgeneratoren tilbyder billig og klimavenlig
strøm, som er uafhængig af el-net og batterier. Det vil sætte
marginaliserede lokalsamfund i stand til at skabe bedre vilkår for sig selv.
• Potentiale i Danmark og andre industrilande. Solgeneratoren er et
ekstremt klimavenligt alternativ i mange sammenhænge. F.eks. på campingeller
sejlturen, ved havearbejde og andre gøremål, som finder sted langt fra
en stikkontakt – eksempelvis spejderlejre og andre friluftsarrangementer.
En større del indbyggerne i flere europæiske lande mangler desuden aktuelt
adgang til en stabil elforsyning.
Vi har afholdt 4 workshops, hvor folk fik kendskab til fremstilling af elektronik samt forståelse
for energi direkte fra solen.


Jeg vil takke for jeres bevilgning på de 20.000kr. Dette har muliggjordt at vi har fået bredt
kendskabet til SolGeneratoeren samt fået fremstillet 22 stk som er kommet ud til forskelige
menesker med interesse for VE energi og især folk med kendskab til bla. Afrika.

 

Beløb kr.

20.000

År

2016
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer