EnergiTjenesten Jylland-Fyn

Vi ser det derfor som en god og meget relevant opgave for EnergiTjenesten at tilbyde rådgivning om adfærd og drift. Vi har mange kompetencer indenfor området, men vi har behov for nyt måleudstyr fra ReMoni, som kan hjælpe os til at få et klart overblik over, hvordan den aktuelle drift er, når vi ikke kan få et klart og troværdigt svar fra det lokale personale. Ved at tage udgangspunkt i konkrete målinger af driftstider på el, varme (og vand), "afsløring" af årsager til dårlig afkøling af fjernvarme mv., kan vi komme med konkrete forslag til energibesparelser, som ofte kan gennemføres uden eller med små investeringer, og som derfor må forventes at blive gennemført. Vi vil naturligvis også tilbyde vejledning og oplæring af personalet i at benytte de styringer, som er installeret de pågældende steder.
Vi har allerede en del avanceret måleudstyr, bl.a. dataloggere og et enkelt IC-meter, men vi tror på, at vi ved hjælp af det nye måleudstyr fra ReMoni kan yde væsentlig bedre rådgivning.

Beløb kr.

20.000

År

2019
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer