Energiforum Danmark

I de fleste bygninger kan energiforbruget reduceres med 50%, halvdelen af besparelsen ligger i driften og driften afhænger af brugernes og driftspersonalets adfærd.

Som en opfølgning på sidste års indsats for at sætte fokus på energiadfærd (støttet af fonden), ønsker Energiforum Danmark at afholde en stor netværkskonference med temaet: nudging og energiadfærd. Konferencen skal finde sted 20. oktober på Innovationsfabrikken i Kolding.

Beløb kr.

5000

År

2015
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer