Energiforum Danmark

Projektbeskrivelse:
Prisværdig adfærd - priskonkurrence om projekter der påvirker energiadfærd. Hvorfor opnåede man ikke de energibesparelser man troede? Hvorfor blev indeklimaet dårligere fordi vi forbedrede bygningen? Mange gange er svaret ”adfærd” og et godt ”adfærdsprojekt” bør derfor altid være en del af et godt energirenoveringsprojekt. Derfor ønsker Energiforum Danmark at etablere en priskonkurrence, der sætter fokus på ”energirigtig adfærd”. Vi ønsker at hylde de gode helhedsorienterede energiprojekter, dem der tager hensyn til beboer- og brugeradfærd, indeklima og komfort. Priserne uddeles i forbindelse med Building Green messen i Forum i København d. 29. oktober, og vinderne får en plakette og en energirelateret event, til gavn og glæde for alle involverede.

Beløb kr.

20.000

År

2014
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer