Energiforum Danmark

Flere steder i landet har kommuner med succes fungeret som katalysator for energirenovering og etablering af VE-anlæg, med gevinst for klima, økonomi og beskæftigelse. Indsatsen er varieret og tæller alt fra en massiv indsats i egne bygninger til indsatser overfor lokale håndværkere, borgere og lokale virksomheder.
Energiforum Danmark mener, at kommunerne kan og bør spille en rolle som katalysator for energirenoveringer og omstilling til VE. Kommunerne har et borgernært udgangspunkt, der giver dem muligheder, andre myndigheder ikke har. Samtidig har kommunerne mange interesser i at skabe aktiviteter på området, økonomiske såvel som miljømæssige.
Derfor er det vigtigt at fremme kommunernes frivillige indsats på dette område gennem inspiration, netværk og videndeling.

For at få et overblik over de forskellige kommuners erfaringer på området indledes projektet med en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne.  Med inspiration fra spørgeskemaundersøgelsen udarbejdes et konferenceprogram efter nedenstående skabelon. Konferencen forventes afviklet medio september.

Beløb kr.

5000

År

2013
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer