Energidag for hele familien - For enden af vejen, Jaungyde Forsamlingshus-forening

Jaungyde Forsamlingshus-forening ønsker at afholde en Energidag for hele familien, som involverer hele landsbyen. Det vil give os en fælles oplevelse og et godt udgangspunkt for at gøre noget ved vores energiforbrug.

Beløb kr.

5000

År

2014
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer