Electron Games IVS

Energiforbruget i danske boliger udgør op i mod 40% af det samlede energiforbrug i Danmark. En lang række kampagner har gennem årene tilbudt alt fra information til detaljeret rådgivning af boligejere. En fælles udfordring for disse kampagner er, at få folk til at interessere sig så meget for deres energiforbrug, at de rent faktisk gør noget for at spare på energien. Med dette pilotprojekt mener vi at have fundet en ny måde at få skabt interesse for elforbruget hos både børn og deres forældre. Vi mener dermed også, at vores løsning vil mindske deres energiforbrug igennem en adfærdsændring og energirenovering. Metoderne er enkle: Børn (ca 12 år) skal lege, spille og konkurrere mod hinanden alt imens de selv laver et energitjek af deres egen bolig.

Da flere af de ting de skal lave (tjekke isolering, skrue pærer ud og se effekt, aflæse årsforbrug mm) kræver hjælp fra deres forældre. Aktiviteterne er dermed et kraftigt ”nudge” til at få mobiliseret forældrene i en fælles aktivitet med børnene om energirenovering i hjemmet. Dermed skabes der ikke kun en bevidsthed for børn (for hvem energiforbrug er en ret abstrakt størrelse) men også hos forældrene, som ofte vil opdage, at de kan spare penge med mindre forbedringer af deres bolig.

Projektets overordnende mål er derfor gennem leg og læringsspil at bidrage til:
At bevidstgøre børn om energiforbrug med udgangspunkt i deres eget hjem og hverdag og
At øge forældrenes viden og motivation for at opnå bedre energivaner og energirenovere deres bolig

Beløb kr.

5000

År

2017
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer