EDGE

Vi har længe arbejdet med at udnytte restprodukter fra fødevarebehandling til omdannelse til grøn
energi. Dette gøres ved at udtrække en restværdi i form af næring fra spildprodukter som malt, som
har ca 20% næring tilbage, eller tilsvarende rester af fødevareproduktion. Disse næringsværdier kan
ved hjælp af solens lys og CO2 som trækkes naturligt ud af alger omdannes til olie.

Beløb kr.

30.000

År

2021
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer