E-racing ApS

Speedwaysporten er langt fra tidligere storhed og oplever et dalende medlemstal. En stor barriere er høje omkostninger til motorer, motorreparationer, skift af koblinger og brændstof/olie. Sporten giver mange miljøudfordringer i form af støj og røg i banernes lokalområder, hvilket også umuliggør indendørstræning og træning i mange af døgnets timer. Vores projekt gennemføres i regi af selskabet E-Racing ApS, som er etableret i år 2020 og holder til i en ombygget container på Godsbane-området i Århus. Vi har fra starten indledt samarbejde med DMU, som har nedsat en arbejdsgruppe på 7 mand til at hjælpe os. DMU har allerede nu midlertidigt indskrevet elektriske speedwaycykler i det nuværende reglement, således at det nu er lovligt og forsikringsdækket at testkøre og træne med elektriske cykler på de danske speedwaybaner.

 

Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer