Center for Bioresourcer, Teknologisk Institut

Center for Bioresourcer på Teknologisk Institut rådgiver på området for bionedbrydelig og komposterbar plastik og har udviklet en protokol, som kan anvendes til test af virksomheders produkter og få et konkret svar på om et materiale er bionedbrydeligt. Metoden har eksempelvis været anvendt for Miljøstyrelsen til test af bionedbrydeligheden af haglskåle til jagt, da dette indgår i Regeringens handlingsplan for plastik.

Beløb kr.

22.642

År

2021
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer