Bodal Energi-& Miljørådgivning

Mange virksomheder, boligforeninger og private ønsker at etablere energi og CO2 neutrale løsninger, hvilke er vanskeligt. Særligt to udfordringer mødes de med, 1) der er ikke cost-effektive energilagre og 2) ved energiproduktion med tilbageløb til elnettet, er afregningsprisen så lav at dette er urentabelt.
Lagring af energi er velkendt og især den nye generation af batterier (Li-ion) er af interesse. Imidlertid er batterilagring en meget omkostningstung investering og levetiden for batteripakken er også problematisk. Vores løsning er et høj-effektivt varmelager, der er baseret på omdannelse af elektrisk energi til smeltevarme.

Beløb kr.

16.000

År

2021
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer