ATS

 Som 40-årig startede jeg i 2007 mit enkeltmandsfirma ATS, der igennem flere år har leveret løsninger til danske kommuner og industrivirksomheder, som har hjulpet dem med at forbedre deres miljøprofil og øge genbruget af forskellige affaldsfraktioner. Nu bevæger jeg mig imidlertid ind i et nyt vækstområde med større fremtidsperspektiver og endnu større gevinster for miljøet. Jeg har fået mulighed for at levere det mest bæredygtige hus-/bolig-byggekoncept der findes på markedet i dag. Det sætter helt nye standarder for miljøregnskabet i boligbyggeri, ikke bare når huset tages i brug p.g.a. en isoleringsløsning der kan give op til 25 % bedre isoleringsevne end traditionelle metoder - men selv i materialevalg og under bygning er der store besparelser at hente på systemet, både hvad angår råstofforbrug og klimabelastning. De helt naturlige byggematerialer i form af træ, der benyttes til alle elementer, også isoleringen, skaber desuden de bedste betingelser for et fantastisk sundt indeklima, pga. at mange skadelige stoffer er undgået i så stort et omfang, sammenlignet med de traditionelle byggematerialer.

Beløb kr.

6000

År

2014
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer