AquaGreen License ApS

Formålet med projektet er, at indsamle evidensgrundlag for anvendelsen af biokoks fra spildevandsslam (SS) som fosforkilde i gødningsprodukter til både konventionelt og økologisk landbrug

Beløb kr.

50.000

År

2018
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer