AOF Aftenskolen

I et samarbejde mellem AOF Den Nære Aftenskole og Himmerlands Energi- og Miljøforening planlægges to foredragsaftener om energikilder, ressourceforbrug og nyinvesteringer i boligen. De to aftener foregår i hver sin landsby i samarbejde med medlemmer af Borgerforeningerne og de folk, der står bag arbejdet med at lave aftenskole i landsbyen. Den Nære Aftenskole tilbyder forskellige kursus aktiviteter planlagt i samarbejde med borgerne.

Aftenskolen ønsker i efteråret 2019 at sætte fokus på tidens miljødebat og herunder at tilbyde en aktivitet og information, som er håndgribeligt og praksis anvendeligt for borgerne i landsbyen set i lyset af hele klimadebatten. Aktiviteten/informationen skal handle om energikilder i boligen og der skal være fokus på fremtidens bolig, energikilder, udledning, CO2, oliefyr, energiinvesteringer m.m., da det har betydning for borgerne i deres hverdag og deres økonomi og bolig. Borgerne inviteres til arrangementerne og det er målet at de efterfølgende skal arbejde videre med miljø i egen bolig. Således skal de samles i grupper privat og arbejde videre med beregninger/dialog om eget forbrug af energikilder og hvilke investering der kan være behov for i huset og med hvilken økonomi.

Det er aftenskolens mål at sætte fokus på emnet miljø og energikilder som del af skolens værdier om aktiv medborgerskab og folkeoplysning. Det sker gennem de to foredragsaftener. Aftenskolen deltager i rekrutteringen af borgere til arrangementerne i samarbejde med frivillige borgere.

Himmerlands Energi- og Miljøforening står for den faglige del ved de to foredragsaftener- Himmerlands Energi- og Miljøforening står også for det videre arbejde med energikilder i beboerne private hjem. Her vil også kunne trækkes andre aktører ind alt efter beboernes behov.

Beløb kr.

5000

År

2019
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer