Ann Flemming Nielsen

Jeg er ingeniørstuderende på Danmarks Tekniske Universitet, hvor jeg studerer miljøteknologi på 1. semester af kandidaten på universitetets Honours Programme. Jeg har specialiseret mig inden for miljøkemi og akvatisk forskning, og har valgt at tage mit 2. semester i udlandet, hvilket jeg søger støtte til. Jeg ønsker at kombinere min viden om miljøkemi og forurening fra mit nuværende universitet med viden om økosystemers variabilitet og metoder for bevarelse af biodiversitet. Studiet er relevant, da det nuværende tab af biodiversitet og kollaps af økosystemer er en alvorlig global krise. Jeg har derfor søgt ind på the University of Technology Sydney, da dette universitet tilbyder kurser inden for de nævnte områder. Motivation kommer også af et ønske om at have erfaring i at arbejde med miljøteknologi internationalt.

Beløb kr.

5.000

År

2019
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer