Andelssamfundet Hjortshøj, støtte til informationsfolder

Informationsgruppen, Andelssamfundet Hjortshøj. 

”Andelssamfundet i Hjortshøj ” er en ”øko-landsby” med 170 voksne og ca. 100 børn. De første huse blev bygget for 20 år siden og de sidste er ved at blive bygget. Her er både ejer-, lejer- og andelsboliger, og en del af husene er selv- eller medbyggede.
Alle husene er bygget af bæredygtige materialer og der er lagt stor vægt på eksperimenter med mange former for energi- og ressource besparelser. Dette gælder både med hensyn til isolering, vand, opvarmning og elektricitet. I den sidste nye bebyggelse eksperimenteres med pulsvarme, der nedsætter varmetabet i rørene fra vores varmecentral.
Der er fra offentligheden stor interesse for stedet, og vi har ofte rundvisninger både af faggrupper, studerende og ”almindelige mennesker”.

Vi vil derfor gerne udarbejde en lille folder, der handler om Andelssamfundet og de forskellige miljø- og energitiltag, man kan se herude.
Samtidig vil vi gerne ved de enkelte bo grupper opsætte et informationsskilt, der lidt mere uddybende fortæller om de byggematerialer, regnvandsopsamling, opvarmning etc. der betegnende for den pågældende bo gruppe. I alt vil det dreje sig om 9 skilte. 

Beløb kr.

5.000

År

2013
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer