Alvilda Striim

Projektet handler om vidensformidling af vigtig og altafgørende viden om klimasituationen i Arktis og på længere sigt klimakrisen på globalt plan.

Jeg er 20 år, nyklækket student og meget interesseret i den klimatiske og ikke mindst politiske udvikling der finder sted i Arktis. Mit ønske er at udbrede vigtig viden om Arktis og hvilke konsekvenser den globale opvarmning efterhånden medgiver til regioner som Arktis.

Mit projekt går derfor ud på at jeg vil rejse til Reykjavik d. 18-20 oktober, for at følge og rapportere Arctic Circle Assembly, hvor mennesker fra hele verden samles for at føre dialog om fremtidens Arktis. Her vil emner som vedvarende energikilder, oprindelige folkefærd i Arktis' rolle og rettigheder, bæredygtig udvikling og meget mere diskuteres og føres dialog omkring.

Mit mål er, som repræsenterende for den unge målgruppe, at formidle denne komplekse viden til en mere håndgribelig og tillokkende viden for unge. Jeg mener selv at det er altafgørende at denne viden, disse dialoger og debatter bliver videreformidlet til min generation.

For de fleste unge, genkalder klimaet og Arktis ord som temperaturstigninger, global opvarmning og forurening og alt i alt en tung byrde og næsten uløselig krise. Derfor mener jeg at disse taler og overdragninger af viden bør kommunikeres ud til unge gennem en lettilgængelig og indbydende facon og at indvie andre unge i dette vil være af vital betydning for fremtidens udvikling.

Her er et link til forsamlingen: http://www.arcticcircle.org

https://www.information.dk/moti/2018/10/generation-kommer-slaas-klimaforandringerne-uanset-ej

Beløb kr.

5000

År

2018
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer