Alabu Bolig

Vi i Alabu Bolig ønsker å hjelpe beboerene til å bli mer energivennlige. For å klare dette ønsker vi i Alabu Bolig å starte opp et energiprosjekt hvor vi gir beboerene i området kurs i hvordan de kan spare energi i hjemmene deres. Kurset vil gi praktisk kunnskap i tips og triks til hvordan de kan gjøre enkle tiltak og endringer i hverdagen. Målet er at beboerene starter å spare energi, bli mer bæredyktige, sparer resurser og får en bedre personlig økonomi.

Kurset vil bli organisert ved at beboere møtes over en periode hvor det undervises, diskuteres og deles erfaringer og tanker rundt energiforbruk. Det vil bli holdt foredrag i forståelse av energi konsumering, energiforbruk og sparetiltak. Fokuset vil ligge på det praktiske slik at erfaringene og den nye kunnskapen enkelt kan overføres til deres hjem.

Vi ønsker at resultatene av kursusene skal være at vi gir beboere den kunskapen de trenger til å bli energiambassadører og at de kan gi viten om hvordan andre kan bli bæredyktige til familie, venner eller andre i samfunnet. Vi ønsker også at kursene er med å gi kunnskap i bæredyktighet, skape et sterkere fellesskap i nabolaget og gi positivt for menneskene som bor i boligområdene og samfunnet rundt.

Beløb kr.

5000

År

2020
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer