Adslev Beboerforening

Adslev beboerforening ønsker at afholde en Energidag som involverer hele landsbyen, både børn og voksne. Det ligger i naturlig forlængelse af et arrangement vi lavede sidste år, hvor fokus var på bæredygtig energi (sol, varmepumper, biomase mm). Denne gang er der fokus på energibesparelse i boligerne med energitjek og diskussion. Vi vil lave et arrangement hvor alle kan deltage, og hvor vi både kan lære af energitjenestens folk og håndværkere - og af hinanden.

Beløb kr.

5000

År

2014
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer