Aalborg Universitet Studerende

Vi er en studiegruppe på kandidatuddannelsen Sustainable Energy Planning and Management på Aalborg Universitet, vil undersøge hvordan der, ved brug af Smart Grid løsninger, kan integreres større mængder vedvarende energi (VE) i det Grønlandske Energisystem. Det er et ønske fra det grønlandske energiselskab Nukissiorfiit, at undersøger hvordan elsystemerne i Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kan sammenkobles, med henblik på at opnå en økonomisk rentabel integration og balancering af større mængder VE i energisystemet. Det overordnede formål med projektet at bidrage til at skabe lokal udvikling i Grønland, reducere energipriser for borgere og virksomheder, samt at sikre landet bæredygtig økonomisk vækst og en mindre ustabil forsyning.

Gruppen har behov for at besøge Grønland for at undersøge hvilke lokale forhold, som har betydning for placeringen af transmissionsledninger og energianlæg, da det er yderst vanskeligt at opnå lokal viden og lave en hensigtsmæssig energiplanlægning, uden at udføre lokale undersøgelser.

 

Billedforhåndsvisning

 

Billedforhåndsvisning

Foto fra turen til Grønland.

 

Beløb kr.

10.000

År

2019
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer