A Better Ocean

I A Better Ocean kæmper vi for at fjerne plastikaffald i og omkring verdenshavene. Vi kæmper også for at informere om plastikproblemet, samt skabe interesse og forståelse om det. Sideløbende afholder vi clean-up events i Danmark, hvor der indtil videre er indsamlet 1.965kg affald, fordelt på syv clean-up events, hvoraf ét event blev afholdt i samarbejde med Os Om Havet.

Beløb kr.

5000

År

2021
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer