350 Klimaforeningen i Danmark

Ansøgning om støtte til NGO-fællestelt på 72 m2 ved Folkemøde 2019 på Bornholm.

I skrivende stund har 14 forskellige NGO’er kollektivt tilmeldt sig Folkemøde 2019 (tilmeldingsfristen var 16/11 2018) og inden jul forventer vi at mønstre 20 organiseringer. 

Mange NGO’er har ved tidligere Folkemøder være hentet ind som paneldeltagere til andre organisationers dagsordner. Det har været spændende, og man har kunnet bidrage med væsentlige indspark. Men ofte har det efterladt en vis skuffelse, fordi mange NGOer dermed ikke til fulde har kunnet italesætte de dagsordener og de samfundsmæssige forandringer vi så kraftigt har behov for. I værste fald har NGOerne været en nyttig hjælper til en argumentation om at det bestående skal bevares, og at man på trods af de accelererende klimaforandringer ikke må tage ”forhastede” beslutninger.
Det har ikke altid været lige nemt at skabe konstruktiv gennemslagslagskraft. Medierne er 200 % til stede, når der er sensationer – men fraværende til det seje træk. Fra Christiansborg savnes klare handleplaner og politisk lederskab. Samtidig kan de uhyggelige faktuelle informationer skabe handlingslammelse, som lukker ned for motivation og lyst og til at involvere sig.
Men 4 måneders historisk tørke i Danmark er svær at overse. Det samme gælder de voldsomme orkaner og stormfloder eller de seneste skovbrande i Californien. Klimaforandringerne er ikke noget vi står over for – vi er midt i dem!
Derfor er det utrolig spændende, når vi nu selv kan sætte præmisserne for debatterne. Det behøver ikke længere at handle om et ”hvis” – men et ”hvordan”. Vores overordnede målsætning lyder da også:
”Giv borgere og politikere modet og troen på, at forandringerne kan realiseres”.

Billeder fra debatarrangementet på Folkemødet juni 2019.
350 Klimaforeningen i Danmark
350 Klimaforeningen i Danmark
350 Klimaforeningen i Danmark

Beløb kr.

5000

År

2019
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer