Byttemarked – Ung Energi’s VE dag i Aarhus

UngEnergi, VedvarendeEnergi’s ungdomsorganisation, ansøger om støtte til den årlige dag for vedvarende energi, VE-dag. UngEnergi deltager med et arrangement i Aarhus d. 29/6.
VE-dagen er en landsdækkende årlig tilbagevendende event, hvor 15 danske energi- og miljøforeninger og organisationen VedvarendeEnergi samarbejder om at afholde arrangementer i hele landet. Formålet med dagen er at fremme det brede folkelige engagement til vedvarende energi og bæredygtighed i Danmark – et engagement som er grundlaget for vores og de øvrige foreningers arbejde og legitimitet.
Støtte til UngEnergi’s deltagelse på VE-dag er støtte til udbredelsen af vedvarende energi og dermed en reduceret CO2 udledning. Det er desuden støtte til at engagere unge og den almene befolkning i arbejdet for en mere bæredygtig verden, og synlighed for foreningerne UngEnergi og VedvarendeEnergi.
UngEnergi organiserer på VE-dagen et byttemarked i Aarhus. Det har til formål at tiltrække personer fra målgruppen (se næste punkt) og gøre deltagere opmærksomme på at de selv kan gøre en forskel for miljøet.