Byland -Sensormonitoreret regnvandsbed

Sensormonitoreret regnvandsopsamling og selvvanding

Indledende studie af den nuværende kommunale adfærd omkring eftersyn og vanding af kommunale plantekasser, samt forslag til potentiale for ændrede mønstre gennem anvendelse af sensor-teknologi.
På baggrund af heraf, identificeres systemkrav, brugerkrav og krav fra kommuner som anvender Bylands løsninger, for en sensor til udendørs plantekasser.
Ud fra systemkravene laves en teknologisk afklaring af hvilke teknologier der kan anvendes til at opfylde systemkravene. Herunder også teknologiernes egnethed for udendørs anvendelse, potentialet for forsyning af energi fra solceller, samt trådløs I.o.T teknologi.

Med den teknologiske afklaring, systemkravene, og med udgangspunkt i Bylands eksisterende løsning, konstrueres en demonstrator med elektroniske sensorer og trådløs kommunikation til at lægge data online.

Demonstrator opsættes i flere af Bylands plantekasser i et pilotprojekt sammen med Frederiksberg kommune for at afprøve integration med plantekassen, strømforbrug og den trådløse kommunikation i en virkelighedsnær situation.
Der testes over en periode på 3-4 uger, hvorefter demonstrator, teknologier og integration med plantekassen evalueres.