Bodal energi og miljørådgivning

Flere virksomheder / forbrugere ønsker at etablere CO2 neutrale løsninger, hvilke er vanskeligt selv om de anvender vind- og solenergi. Særligt to udfordringer mødes de med, 1) der findes ikke effektive energi lageringsprodukter i dag og 2) ved energiproduktion med tilbageløb til elnettet er afregningsprisen så lav at dette er urentabelt. Lagring af energi er velkendt og især den nye generation af batterier (Li-ion) er af interesse. Imidlertid er batterilagring en meget omkostningstung investering og levetiden for batteripakken er også problematisk. Vores løsning med et høj-effektivt varmelager der er baseret på omdannelse af elektrisk energi til smeltevarme, hvor en metallegering går fra fast til flydende fase, rummer store perspektiver.