Biologistuderende på AU

De to projekter, er bachelorprojekter, som skal undersøge byhavers potentiale for at skabe mere bæredygtige og miljøvenlige byer. De to projekter vil undersøge byhavers produktionseffektivitet, og omsætte dette til CO2-ækvivalenter (et bud på hvor meget byhaver vil reducere en bys CO2-udslip) og undersøge hvor meget mindre landbrugsareal der vil være brug for, ved implementering af byhaver (et bud på hvor meget mindre natur man skal omlægge til landbrug).
Projekterne løber fra februar til maj og det vil indgå et kort ophold i Göteborg, Sverige, hvor en meget veletableret byhave skal undersøges. Det er denne rejse, der søges støtte til.