Bean4Cup

Kun 9% af al engangsplastik genbruges. Samtidig er genbrugs- og pantsystemer udfordret af menneskelig adfærd og forglemmelse. Fx går 11 mio. flasker og dåser tabt i DK alene i dec. 2022.
I EU bruger vi samlet 52 milliarder engangskopper årligt, der alle indeholder plastik. Dette gør dem næsten umulige at nedbryde under naturlige forhold, hvilket skader vores skov- og havmiljø. Samtidig ses en mangel af engangskopper på verdensplan. Caféerne må gå ned i kopkvalitet, grundet den globale papirmangel og efterspørger kvalitetsløsninger. Eksperter peger på upcycling og cirkulær økonomi som løsninger til problemet.
Vores løsning:
I Bean4Cup vil vi gøre kaffebranchen væsentlig grønnere ved at fremme omstillingen fra engangsservice af plastik til 100% komposterbare og bionedbrydelige produkter, der gavner naturen. Løsningen er vores patent pending, bionedbrydelige teknologi. Med den kan bl.a. endagskopper, –tallerkener og -ølkrus forgå naturligt og blive til gødning.
Sammen har teamet prototypetestet 1000 kaffekopper med bl.a. Roskilde Festival og Smukfest. Ideen er anerkendt gennem en bevilling fra InnoFounder og i samarbejde med Peter Larsen Kaffe, 7-Eleven og Tuborgfondet.
Vi afhenter butikkers eget kaffegrums, og sælger dem nyt endagsservice til gengæld. Pt. har vi en kop, som består af 50% kaffegrums og 50% PHBV (biopolymer). Vores løsning har en bionedbrydelighedstid på mindre end 4 måneder.