Om fonden

Det er fondens formål at give tilskud til idéer indenfor vedvarende energiformer samt nye løsninger på miljøproblemer. For eksempel tilskud til at udvikle eller forbedre energianlæg, der fører til uafhængighed af fossile brændsler som kul, olie og naturgas.

Fonden er en mindre privat fond, som årligt uddeler omkring 700.000 kr. til ca. danske 50 projekter.

 

Vi deler over 700.000 kr. ud hvert år og vi arbejder selv frivilligt

Vi lægger stor vægt på at hjælpe ansøgere videre fra idefasen til at tage de første skridt, hvor det kan være vanskeligt at finde midlerne ad andre veje. Har du brug for at købe ekspertviden eller få fortaget tests, er det her, vi kan hjælpe dig videre med hel- eller delvis støtte. 

Vi lægger ligeledes stor vægt på, at du er en ildsjæl og at du brænder for at gøre en forskel – også uden at ideen fører til umiddelbare indtægter på kort sigt. Vi giver ikke støtte til din egen løn, men kun til de hjælpemidler eller materialer, som du skal bruge for at kunne vise din ide frem. 

Vi lægger vægt på at din ide er så god at den på både kort og lang sigt kan blive udbredt og erstatte andre miljøskadelige produkter. Det er derfor vigtigt, at du i ansøgningen redegør for din forretningsmodel samt for det marked, hvor dit produkt skal afsættes. 

At »lave lort om til guld«

Nu er Karsten i gang. Med støtte fra Miljø- og energifonden. Karstens idé er enkel. Den nye maskine sprøjter enzymer ind i halmballer. Enzymerne gør, at et biogasanlæg kan producere mere gas.

Det er nemlig nemt at søge og i fonden er vi åbne overfor nye gode ideer. Hør bare, hvad Karsten fortæller…

Hvidevarer kan godt være grønne

Hver 4. vaskemaskine, der bliver smidt ud, kan bruges igen. Tommy reparerer hvidevarer, der ellers er smidt ud – og sælger dem igen med garanti. Det sparer ressourcer. Det er godt for miljøet.

Og kunderne sparer penge. I fonden var vi begejstrede for Tommys idé. Vi støttede ham. Hør ham fortælle, hvad støtten betød…