AquaGreen License ApS

Formålet med projektet er, at indsamle evidensgrundlag for anvendelsen af biokoks fra spildevandsslam (SS) som fosforkilde i gødningsprodukter til både konventionelt og økologisk landbrug

Støttet med 50.000 kr.