TREDJE NATUR

Den antropocæne tidsalder har fødselsdag den 29. august. Den antropocæne tidsalder er en ny geologisk epoke, hvor mennesket er blevet en altdominerende naturkraft og årsag til voldsomme forandringer på kloden. I den anledning har TREDJE NATUR i samarbejde med DAC skabt en dag, hvor den akademiske verden, det politiske styre, erhvervslivet og lokalsamfundet inviteres til et heldags-symposium i BLOX med fokus på at skabe fælles handling.

Vi skal diskutere den nye klimarealitet, få pirret sanserne og blive klogere på, hvordan vi som helhed og individ kan handle meningsfyldt i en epoke af verdenshistorien, hvor mennesket er blevet en altdominerende naturkraft. En kraft som forsøges mindsket med store og komplekse tiltag som Parisaftalen. Men hvordan kan vi spille en aktiv rolle i begrænsningen af temperaturstigningen til under 2 grader celsius? Og kan danskernes CO2-fodaftryk på 19 tons overhovedet reduceres til 6 tons allerede i 2030 og lande på 3 tons i 2050?

Til symposiet inviteres toneangivende oplægsholdere, debattører og deltagere fra fire forskellige sektorer – forskere, politikere, erhvervsfolk og lokale ildsjæle. Salen i BLOX inddeles i fire ringhjørner og orienteres mod midten. Dagen igennem vil vi søge at lukke hullerne i den danske selvforståelse og undersøge i hvor høj grad den danske model er mageligt og uløseligt forbundet med en økologisk slagside – med verdensforandrende konsekvenser.

Støttet med 5000 kr.