Mejlgade Lab

GASTRO LAB, SYDHAVNEN I AARHUS C

Med Sydhavnens forestående udvikling, ligger der en vigtig opgave i at skabe inviterende mødesteder og offentlige rum, hvor mennesker kan mødes, få fælles oplevelser og slå sig ned i spændende og grønne omgivelser, der emmer af liv, kulturhistorie og virkelyst. Mødesteder indarbejdet med respekt for områdets topografi, kultur- og bygningsarv.

Med en fysisk placering på Sydhavnens Mindet 6 i Aarhus c, er det ønsket at bringe mere liv til den nordlige del af Sydhavnen samt at koble sig på den rekreative forbindelse fra Risskov i nord til Kulbroen og Tangkrogen i syd. Dette med et synligt grønt byggeri i havnens fortælling, der vidner om transformationen fra fortidens forurenende industri, til fremtidens cirkulære, lokale og bæredygtige liv, der bygger på økosystemsbaseret andelsfilosofi.

På taget af den gamle industribygning Mindet 6, ønskes etableret offentligt tilgængelig grøn tagterrasse og et Gastro Lab, med tilhørende taghavelandbrug. Gastro Lab er et gastronomisk mødested, hvor passionen for at skabe fælles oplevelser, der giver større naturforståelse, udvikle nye smage og dufte, med naturlige, lokale og bæredygtige råvarer og ressourcer er i højsædet. Et sted hvor madspild mindskes, og overskydende organisk “affald”, genanvendes og upcycles som en ressource der komposteres, så kan indgå i produktionen af nye og lokalt dyrkede afgrøder. Når stedets fundament er stærkt nok til det, vil det være muligt for socialt udsatte med særlig grøn interesse, at indgå i taghavelandbrugets daglige drift. Beplantning med hjemmehørende arter og biotoper, på taget vil bidrage som nektar-kilde og højne biodiversiteten i området.

Dette med et ønske om at skabe et gastronomisk mødested, der bidrager til menneskelig, social og lokal samt cirkulær udvikling i Sydhavnen.

For yderligere info, se venligst video i nedenstående link:
https://www.dropbox.com/s/ybo2df0tbe6nhd5/gastro.webm?dl=0

Støttet med 10.000 kr.